AlchemLife Türkiye’den “Diyetisyenler için Bilimsel Fitoterapi Eğitimi”

Fitoterapi alanının Türkiye’de ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla eğitimler veren AlchemLife Türkiye, 30 Nisan – 19 Haziran tarihleri arasında diyetisyenlere yönelik online eğitim gerçekleştirdi. Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği (GEDDER) ve Acıbadem Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi Derneği (ASEGEM) iş birliğiyle hayata geçen eğitimde 13 uzman kendi alanlarında fitoterapiyi anlattı.

Bitkilerin modern tıp ve tedavideki yerini bilimsel olarak araştıran ‘Fitoterapi Biliminin’ Türkiye’de yaygınlaştırılmasını misyon edinen AlchemLife Türkiye, çeşitli dallardaki fitoterapötik yaklaşımlara dikkat çekmek ve bilgilendirmek üzere “Diyetisyenler için Bilimsel Fitoterapi Eğitimi” düzenledi. 30 Nisan – 19 Haziran tarihleri arasında farklı gün ve oturumlarla gerçekleşen eğitimde sağlık alanında uzman isimler kendi dallarında fitoterapiyi anlattı. Oldukça ilgi gören ve bin 300 diyetisyenin katıldığı eğitim, zoom platformu üzerinden online olarak yapıldı. Diyetisyenler, eğitim sonrasında sertifika hakkına sahip olabilmek için sınava tabi tutuldu.

Acıbadem MAA Üniversitesi SBF Dekanı Diyetisyen Prof. Dr. Murat Baş liderliğinde hayata geçen eğitim, 3 modül şeklinde düzenlendi; Modül 1’de Fitoterapi’ye Giriş, Modül 2’de Sindirim – Endokrin ve Kronik Hastalıklar Fitoterapisi, Modül 3’te ise Diyet Programlarının Vazgeçilmez Fitoterapötikleri konuları işlendi.

1,5 ay boyunca toplamda 49 saat süren eğitimlerin ilk modülü ‘Fitoterapiye Giriş’, AlchemLife CEO’su Recai Özbir’in “Dünyada OTC trendleri ve Türkiye yansımaları” oturumuyla başlayıp
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada’nın “Tarihçe: Batı ve Doğu kültürlerinde bitkisel tedavi yaklaşımları, fitoterapi ve farmakognozinin temel ilkleri, fitoterapide kalite kontrolü, standardizasyon ve validasyon, fitoterapötiklerde risk yönetimi” anlatımıyla sonlandı.

Eğitimin ikinci modülü olan ‘Sindirim – Endokrin ve Kronik Hastalıklar Fitoterapisi’nde; Dr. Öğr. Üyesi Gözde Arıtıcı Çolak “vücut ağırlığı yönetimi, iştah metabolizmasında beslenme ve fitoterapötik yaklaşım, alt-üst gastrointestinal sistem hastalıklarında mide asit homeostazında beslenme”, Prof. Dr. Murat Baş, “Bağırsak mikrobiyatası-enerji dengesi-fitoterapi ilişkisi, bağırsak bariyer bütünlüğüne beslenme ve fitoterapötik yaklaşım, beyin-bağırsak aksında beslenme ve fitoterapötik yaklaşım, karaciğer-bağırsak aksında beslenme ve fitoterapötik yaklaşım”, Dr. Ecem Örkü ise “bağırsak mikrobiyatasında prebiyotikler ve prebiyotik etki gösteren fitoterapötikler” hakkında konuştu. Oturumun diğer konuşmacıları Doç. Dr. Engin Celep, “tüm bilgiler ışığında üst ve alt gastrointestinal sistem hastalıklarında fitoterapötik yaklaşım”, Uzm. Dyt. Ebru Çağıl, “SIBO ve mitokondriyal disfonksiyonda beslenme, detoksifikasyon mekanizmalarında gıda takviyeleri ve fitoterapötik yaklaşım”, Dr. Ahmet Kemal Kardan, “kardiyovasküler sağlıkta fitoterapötik yaklaşım”, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sağlam, “sporcu sağlığında fitoterapötik yaklaşım”, Doç. Dr. Etil Güzelmeriç, “sindirim sistemi hastalıklarında stres ve uykusuzluk: Beslenme ve fitoterapötik yaklaşım”, Prof. Dr. Esra Akkol, “karaciğer sağlığında ve diyabet tedavisinde fitoterapötik yaklaşım, fitoterapide antagonist ve sinerjik etkiler, besin-fitoterapi-ilaç etkileşimi, hangi fitoterapötik ne zaman alınmalı ve fitoterapide doğru kaynağa ulaşma: Monograf okuma” konularını anlattı.

‘Diyet Programlarının Vazgeçilmez Fitoterapötikleri’ adlı son modülde ise Prof. Dr. Murat Baş, “bir fitoterapötik ajan olarak kurkumin”, Uzm. Dyt. Beyza Kuşcu Kaya ise diğer fitoterapötik ajanlar (çörek otu, tarçın, zencefil, safran) hakkında bilgi verdi. Son modülün son konuşmacısı Prof. Dr. Murat Aksoy ise “uzun yaşamda fitoterapi: Longivity, mevsimine göre fitoterapi, sigara içenlerde fitoterapi, önleyici fitoterapötik tedbirler ve kalabalık reçete kullanımında fitoterapi” hakkında önemli bilgiler aktardı.