AURA İstanbul 2023 Güz Dönemi Sertifika Programı başvuruları başladı

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nin 25 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 hafta boyunca devam edecek olan sertifika programı için başvurular başladı. Stüdyo yürütücülüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği programa son başvuru tarihi 10 Eylül 2023.

AURA İstanbul 2023 Güz Dönemi Sertifika Programı, mimari ve kentsel tasarım sürecini hem teorik hem de pratik düzeyde ele almak, disiplinler arası bakış açısı geliştirmek ve kendi özel ilgi alanları üzerinde çalışma olanağı bulmak isteyen genç meslek insanlarına kapılarını açıyor.

Programa mimari, iç mimari ve kentsel ölçekte araştırma ve proje üretmek isteyen, tüm disiplinlerden lisans mezunları başvuruda bulunabiliyor. Sertifika Programına başvurmak için gerekli olan lisans derecesi; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, plastik sanatlar gibi mimarlık, tasarım ve mühendislik fakültelerinden olabileceği gibi sosyoloji, antropoloji, edebiyat, ekonomi gibi sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmuş ve mimarlık/şehircilik üzerine çalışmak isteyen herkesi kapsıyor.

Güz Dönemi boyunca; stüdyo görüşmeleri, tüm seminer, konferans ve etkinlikler AURA İstanbul’un Beşiktaş’taki ofisinde yüz yüze gerçekleşecek. Katılımcıların program kapsamında düzenlenen etkinliklerin dinamik yapısına uyum sağlamaları ve dönem boyunca tam zamanlı olarak programda yer almaları bekleniyor. Başvurular arasından seçilecek tüm katılımcılar ücretsiz olarak programda yer alma hakkı kazanacak.

Programın İçeriği
Programın omurgasını oluşturan “Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu”, geleneksel mimari stüdyo pratiklerinin sınırlarını aşarak, güncel kentsel sorunlara disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşıyor.

Katılımcıların bireysel ilgi alanı ve deneyimleri doğrultusunda belirleyecekleri projeler, SO? Mimarlık ve Fikriyat‘ın kurucuları, Sevince Bayrak ve Oral Göktaş yürütücülüğünde şekillenecek.

Stüdyo yürütücüleri, dönemin ana temasını “Tamir Dükkanı” olarak tarifliyor:
“Tamir, mimar ve ömür sözcükleri, canlandırmak anlamını taşıyan aynı kökten gelir. Binalar da tıpkı makineler gibi canlı kalabilmek için düzenli olarak bakıma ve tamire ihtiyaç duyar. Tamir etmek, yüzeysel bir çekidüzen yerine mühendislik, tasarım ve zanaatı içeren topyekûn bir bakımı ve canlandırmayı gerektirir. Bir yanda ekonomik, ekolojik ve sosyal krizler, diğer yanda gelişen malzeme ve inşaat teknolojileri, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara verilecek yanıtları çeşitlendiriyor.
Mimarlık, kendi uygulama alanında yaşadığı sıkışmadan, bu çeşitlilik sayesinde çıkabilir mi? Yeni ihtiyaçlar ve olasılıklar, mimarlık üretiminin de çoğalıp çeşitlenmesine yol açacak mı? AURA’da bu dönem Tamir Dükkânı başlıklı stüdyoda bu soruları tartışacağız.”
Başvuruda bulunan adaylardan, İstanbul’a yönelik bireysel proje önerileri ile tema arasında kurdukları ilişkiyi niyet mektubunda detaylandırmaları bekleniyor.

Program içeriği, stüdyo kapsamında yapılan çalışmaları destekleyecek tarihsel-kuramsal, ayrıca teknik yönteme ilişkin seminer dizilerine, disiplinler arası nitelikte tartışma ve buluşma ortamı sağlayan Cumartesi Aurası konferanslarına, Exlibris AURA kitap söyleşilerine, kolektif düşünme ve üretime yönelik AURA Crea atölyelerine ve İstanbul’da mimari ve sanat odaklı gezilere katılma olanağı sunuyor.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Niyet Mektubu:
– Katılımcı adayının programa katılma amacı ve hedeflerini kaleme aldığı metin
– Katılımcı adayının bireysel ilgi alanları doğrultusunda program kapsamında geliştirmeyi planladığı, İstanbul ile ilgili projesini ve “Tamir Dükkânı” teması ile ilişkisini kaleme aldığı açıklayıcı metin
2. Güncel Özgeçmiş (CV)
3. Çalışmaları İçeren Dosya (Portfolyo)
4. İngilizce Yeterliliği Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (Program başvurularında ön koşul değil, tercih nedenidir).

Başvuru Takvimi:

Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül Pazar, saat 23.59
Değerlendirme: 15 Eylül Cuma
Mülakat: 16 Eylül Cumartesi
Sonuç: 18 Eylül Pazartesi

2023 Güz Dönemi Sertifika Programı başvuruları için son gün 10 Eylül 2023.
Başvuru hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.