Bankaların Gerçekleştirdiği Yardım Faaliyetleri Hakkında

Birliğimiz Yönetim Kurulu depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinde acil olarak toplanarak, deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması ve bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla yapılabilecekleri görüşmüştür.

Bu toplantıda özetle; “banka müşterilerinin 6 ay içinde vadesi gelecek borçları 6 ay sonraya ötelenmesi, Üye bankalara gerekli kolaylıklar gösterilmesi hususunda bildirim yapılması, Risk Merkezi Üyelerinin mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi, mücbir hal düzenlemeleri çerçevesinde yapılması hususunda bilgilendirilmesi ve ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerde ücret alınmaması” konularında tavsiye niteliğinde kararlar alınmıştır. (Bknz: 6 Şubat 2023 tarihli Kamuoyu Duyurusu)

Birliğimiz nezdinde oluşturulan ve kamu otoriterleriyle işbirliği içinde hareket eden afet koordinasyon grupları, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edilmesi ve gerekli düzenlemelerin oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Depremin meydana geldiği günden bu yana yardım malzemeleri yüklü (TBB’ye bildirilen) 352 adet kamyon/kamyonet/panelvan araç, 48 adet karavan/konteyner bankalar tarafından bölgeye sevk edilmiş, gerekli koordinasyon dahilinde ihtiyaç olan illere yönlendirilmiştir.

Bölgede faaliyet gösteren bankaların teknik ve idari yöneticileri, ilk günden itibaren ihtiyaçların giderilmesi ve finansal hizmetlerin kısa süre içerisinde yaygınlaştırılması için sahada yer almaktadırlar. Bankacılık işlemlerinin sürdürülmesi amacıyla bölgeye mobil şubeler gönderilmiştir. Mevcut yerel şubelerin de operasyonel hale getirilmesi çabaları devam etmektedir.

Sektör içinde bir paylaşım ağı kurulmuş, bu ağ çerçevesinde fazlası olan bankalar ihtiyacı olan bankalara gerekli desteği vermektedir. Sektör çalışanlarının destek talepleri yerine getirilmektedir.

Bankalar nezdinde oluşturulmuş arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal etmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde destek vermektedirler.

Yapılan çalışmalara dair kamuoyuyla bilgi paylaşılmasına devam edilecektir.

Vefat eden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diler, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Koordinasyon içinde çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarımıza, özverili destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Milletimize ve Ülkemize geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği