Bristol Myers Squibb Türkiye’de Üst Düzey Atama

Bristol Myers Squibb (BMS) dünya genelinde yenilikçi ilaçlar geliştirerek pazara sunan önde gelen bir biyofarma şirketi olarak, Türkiye’deki İnsan Kaynakları ekibinde global atamalar gerçekleştirdi. BMS Türkiye, İK alanında deneyimli profesyonel Mine Uzun’u İsrail İK Lideri olarak atadığını duyurdu.

Bristol Myers Squibb Türkiye, deneyimli İnsan Kaynakları Profesyoneli Mine Uzun’un görev alanını genişleterek, İsrail’de İK Lideri olarak atandığını duyurdu. Uzun, Türkiye ve Hindistan’daki İK ülke sorumluluklarının yanı sıra İsrail için de bu rolü üstleniyor.

Yeni göreviyle birlikte Mine Uzun, üç ülkede İK ajandasını belirlemek için çalışacak ve işleyen komitelerle iş birliği yaparak işgücü planlaması, stratejik yetenek yönetimi, organizasyonel etkinlik ve değişim yönetimi konularında destek sağlayacak. Mine Uzun, aynı zamanda Türkiye ve Hindistan İşleyen Komitelerinin bir üyesi olarak görevine devam edecek.

BMS’nin İnsan Kaynakları departmanında kazandığı tecrübe ve bilgi birikimi ile tanınan Mine Uzun, şirketin uluslararası ölçekte İK stratejilerini başarıyla uygulayacak ve BMS’nin İsrail, Türkiye ve Hindistan’da insan kaynakları alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.