Cigna, Kurumsal Değerlerine ‘Geleceğe Değer’i ekledi

Cigna, tüm süreçlerinde odağında tuttuğu “İnsana Değer, Yeniliğe Değer, Amaca Değer, İş Birliğine Değer ve Güvene Değer”den oluşan kurumsal değerlerine bir yenisini daha ekledi. ‘Geleceğe Değer’ ile birlikte Cigna, sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak hedefiyle sürdürülebilirliği sosyal, ekonomik ve çevresel olarak ele alıyor.
‘İyi hissettiren sigortacılık’ anlayışıyla müşterilerinin ve çalışanlarının hayatını iyileştirmeyi hedefleyen uygulamalar hayata geçiren Cigna; kurumsal değerlerini hem müşterileri hem de çalışanlarıyla olan tüm süreçlerde odağına alıyor. Cigna; insanın, dünyanın ve iş yaşamının iyiliğini hedefleyen “İnsana Değer, Yeniliğe Değer, Amaca Değer, İş Birliğine Değer ve Güvene Değer”den oluşan değerlerine bir yenisini daha ekledi. ‘Geleceğe Değer’ ile Cigna, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak hedefiyle sürdürülebilirliği sosyal, ekonomik ve çevresel olarak ele alıyor.
Cigna kurum kültürünün en önemli yapıtaşlarından birinin kurumsal değerler olduğunu paylaşan Cigna İnsan ve Kültür’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk, “Büyük bir ağacın kökleri olarak gördüğümüz Cigna değerlerimizi tüm uygulamalarımızın merkezinde tutuyoruz. Cigna’nın hikayesini içtenlikle anlatmak; dünü anlamak, bugünü yaşamak ve geleceğe uzanmak için kendimizi yenilemeye devam ediyoruz. Bugünümüzü yarınlar için sürdürülebilir kılabilmek düşüncesini aklımızdan hiç çıkartmadığımızın bir göstergesi olarak kurum kültürümüzün olmazsa olmazını oluşturan 5 Değer kavramımıza altıncısını ekledik. Geleceğe Değer ile yaşanabilir bir ülke ve dünya için küresel sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalar hayata geçirirken bir yandan yetenek yönetimi ile insan kaynağını en üst düzeyde ve en verimli şekilde sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.” dedi.
‘Geleceğe Değer’in altında Güzel toplum, Güzel Çevre ve Güzel Yaşam yer alıyor
Cigna, Geleceğe Değer ile kurumsal sürdürülebilirliğe geniş bir perspektif ile yaklaşıyor. Güzel Toplum, Güzel Çevre ve Güzel Yaşam prensiplerini sahiplenerek yaşanabilir bir ülke ve dünya için küresel sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği bir arada tutan yönetim modelleri benimseyen Cigna, insan kaynağını en üst düzeyde ve en verimli şekilde sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Yanı sıra, hem kurum içi mevcut yeteneklerin açığa çıkmasını hem de yeni yeteneklerin Cigna ailesine katılımını desteklemek üzere eğitim ve gelişim fırsatları yaratırken; aynı zamanda yatay ve dikey hareketliliğe ivme kazandırabilmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen uygulamalar hayata geçiriyor.
Cigna, kurumsal değerleri kapsamında tüm süreçlerin en etkin şekilde yönetilmesi için kurduğu çalışan komitesi ile ortak paydada buluşarak aksiyonlarını belirliyor. Cigna çalışanlarından oluşan komite; Güzel Çevre başlığı ile arıtma su kullanımı, fotoselli aydınlatma, süreçlerin kağıtsız kullanımı projelerini hayata geçirirken diğer yandan Güzel Toplum başlığı ile; çocuk ve kadınları odağına alan sosyal sorumluluk projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yanı sıra, Cigna’nın, ‘Hayat Boyu Birlikte’ diyerek müşterilerinin ve çalışanlarının hayatlarını iyileştirmek üzere hayata geçirdiği, Stevie Awards tarafından ’En İyi Blog’ ödülüne layık görülen iyihisset.com portalı ‘Geleceğe Değer’ kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Sigorta sektöründeki spor müsabakalarına aktif katılım, Cigna’nın üst üste 2 yıldır birincilik elde ettiği uluslararası bir sağlıklı yaşam için hareket yarışması olan ’Global Wellness Challenge’a katılım gibi uygulamalar da şirketin yeni değeri kapsamında imza attığı örnek çalışmalar arasında yer alıyor.