Döngüsel Ekonomi ve Atık alanındaki etki yatırımı fırsatları EYDK seminerinde konuşuldu

Pozitif sosyal ve çevresel etki yaratarak finansal getiri elde etmeye odaklanan etki yatırımcılığının milli üst kurulu olan EYDK, döngüsel ekonomiye geçişin ve atık yönetiminin sunduğu fırsatları konuşmak üzere özel sektörü ve akademiyi bir araya getirdi.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından 24 Ekim’de çevrimiçi düzenlenen seminere, EYDK ve UNDP stratejik iş birliğiyle hayata geçen SKA Yatırımları Türkiye platformunun, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim alanında listelediği fırsatların tanıtımıyla başlandı.

EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan, şubat ayından beri aktif olan platform üzerinden bu alandaki yedi yatırım fırsatını katılımcılarla paylaştı. İlhan, “Bu alanda, akıllı şehirler için veri tabanlı altyapıdan atık toplama, ayrıştırma ve geri kazanım tesislerine, gıda arz güvenliği için lisanslı depolara erişilebilirlikten sürdürülebilir e-ticarete, atık su arıtmadan tekstilde sürdürülebilir boyama ve yıkama teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede yatırım fırsatları bulunuyor” dedi ve Garanti BBVA, Bursa Teknik Üniversitesi ile katılımcı girişimlere teşekkür etti.

“Sıfır Atık projelerine destek vermeye devam ediyoruz”
EYDK üyesi Garanti BBVA adına Sürdürülebilirlik Yönetmeni Irmak Gül konuşmasında, “Garanti BBVA olarak doğrudan etkilerimizi yönetme tarafında, bugün Türkiye’nin dört bir yanına yayılan şubelerimiz de dahil olmak üzere atıklarımızın yaklaşık yüzde 92’sinin yeniden kullanıldığı veya geri dönüştürüldüğü bir atık yönetim sistemine sahibiz. İş Dünyası Plastik Girişimi’ne verdiğimiz 2023’e kadar iklim nötr plastik ekonomisi taahhüdümüz ve benzeri güçlü taahhütlerimizle bu alanda doğrudan etkimizi sıfırlamak üzere kararlılıkla çalışıyoruz. Fakat esas etkimizi ve kararlılığımızı finanse ettiğimiz müşterilerimizin dönüşümlerine borçluyuz. Global emisyonların yüzde 45’ini azaltabilme ve ekonomik olarak 2050 yılına gelindiğinde ise 25 trilyon dolarlık büyüme potansiyeline sahip döngüsel ekonomi yeni iş dünyası normalimiz olmalı. Bu sebeple bu yıl içerisinde piyasaya sunduğumuz Döngüsel Ekonomi Kredisi ve Avrupa Birliği Yeşil Taksonomisi kapsamındaki atık ve döngüsel ekonomi projelerine finansal ve danışmanlık desteği sağlayarak ülkemizin Sıfır Atık projelerine destek vermeye devam ediyoruz.”

“Türkiye’de atık yakma tesisi kurulabilecek şehirler bulunuyor”
Bursa Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Samet Öztürk ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Atıktan enerji elde etme yöntemleri çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Dünyada en yaygın kullanılan yöntemlerden biri de yakma ile elektrik ve ısı eldesi şeklindedir. Dünyada atık yakma tesisleri gün geçtikçe kapasitesini artırmaktadır. Dünyada yaklaşık 2 bin 500 atık yakma tesisinde yılda yaklaşık 500 milyon tona yakın atık yakılarak elektrik ve ısı eldesi sağlanmaktadır. Türkiye’nin ilk atık yakma ve elektrik üretim tesisi İstanbul’da yıllık yaklaşık 1 milyon ton atık yakma kapasitesi ve 85 MW kurulu gücüyle 2021 yılı itibarıyla işletmeye açılmıştır. Türkiye’de atık yakma tesisi kurulabilecek birçok potansiyeli olan şehir bulunmaktadır."

Atıktan etkiye girişimci örnekleri
Etkinlikte son olarak bu alanda yüksek değer üreten üç girişimci sahne aldı ve girişimlerini tanıttı.

NAU DESIGN Kurucusu Sanem Koçak, “Markamızın ismi olan NAU, Hawaiice ‘senin için’ ve aynı zamanda ‘benim için’ anlamı taşır. Fazlalık kumaşın yeniden dönüştürülmesiyle yapılan NAU tokaları, ev ekonomisine destek olmak isteyen kadınları istihdam etmeyi amaçlayan üretici kadının kendi potansiyelini keşfedeceği ve ait hissettiği bir kominiti projesidir” dedi.

Köstebek Mole Kurucusun Müge Baltacı ise “Kişilerin ve kurumların e-atıklarını en çevreci, en ekonomik ve uçtan uca yöneten bir bütüncül e-atık yönetim platformu olan Köstebek uygulaması, gayriresmî toplanan elektronik atıklardan oluşan karbon emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Kişilere ve kurumlara elektronik atık geri dönüşümüyle karbon emisyonunu azalttırırken, kişi ve kurumların sosyal faydada bulunmasını sağlayan bir etki girişimi ve mobil uygulama olarak karşımıza çıkan Köstebek uygulaması, çok yakında Google Play ve App Store’da yerini alacak” ifadelerini kullandı.

Blueit Kurucusu Hülya Tomak ise şunları söyledi: “Su tüketiminin kontrolsüz ilerleyişi sonucu dünyadaki susuzluk gittikçe artmakta ve küresel ölçekte yaşanan su kriziyle ilgili tüm göstergeler durumun giderek kötüleştiğini, düzenleyici önlemler alınmazsa su sıkıntısının daha da artacağına işaret etmektedir. Bu problemler doğrultusunda; Blueit olarak sanayideki su tüketimini optimize etmek için geliştirdiğimiz Su Yönetim Platformu, bir binanın her noktasındaki su tüketimini gerçek zamanlı takip eder. Bina içindeki olası sızıntıları kullanıcıya bildirir. Bunun yanı sıra orta vadede yapay zeka aracılığıyla verilerin işlenmesi sayesinde kullanıcılara harcamaları ve suyu tüketme noktalarına göre kişiselleştirilmiş analiz ve öneriler vermeyi hedefler. Blueit’in hedefi, bir tesis içindeki su tüketimini yüzde 20 oranla azaltmak ve geleceğe kullanılabilir su bırakmaktır.”

Etki Yatırımı Danışma Kurulu hakkında   
Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 34 lider kurumun bir araya gelmesiyle kurulmuştur. EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi amaçlamaktadır. Küresel etki yatırımı ekosistemine Türkiye’nin süratle dahil olması ve bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesi temel hedefidir. EYDK, politika geliştirme ve uygulama süreçlerini desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan küresel, bölgesel ve yerel ortaklıklar kurmak üzere çalışmaktadır. www.eydk.org