DyDo Drinco Türkiye, Saka Su ile çevre dostu bir projeye imza attı

Sürdürülebilirliği, yüksek kalite standartlarına sahip içeceklerine entegre eden DyDo Drinco Türkiye, Saka Su markasıyla ‘Light Weight’ projesini hayata geçirdi. “Daha az plastik, çok daha dinamik” ilkesi doğrultusunda hareket eden şirket, üretim süreçlerinde daha hafif preform şişe kullanarak atılım yapmaya karar verdi. DyDo Drinco Türkiye’nin bu stratejik hamlesi, hammadde tüketimini, ambalaj atıklarını ve enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Bu yenilikçi adım, hem markanın hem de sektörün çevreye olan etkisini önemli ölçüde düşürme hedefine yardımcı olacak.

Plastik, modern dünyada hayati bir bileşen olmasına rağmen, üretim süreci, tüketimi ve imhası sırasında serbest bıraktığı yüksek karbon emisyonlarıyla çevre üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. 2050 yılına kadar plastikten kaynaklanan 56 milyar ton karbon salınımının oluşacağı tahmin edilmekte, bu da iklim değişikliğini daha da körükleyebilecek bir tehdit oluşturuyor. Bu bağlamda, DyDo Drinco Türkiye, içecek sektöründe önemli bir oyuncu olarak, sürdürülebilir çevre yönetimi adına adımlar atmaktadır. Şirket, Saka Su markası için yeni teknoloji kullanarak daha düşük ağırlıklı, ancak yüksek kaliteli şişeler geliştirmiştir. Bu yenilik, plastik kullanımının ve atıklarının azaltılmasını hedeflemekte, aynı zamanda geri dönüşüm oranlarının artırılmasına da katkı sağlamaktadır. Bu, sadece şirketin sürdürülebilir büyümesine değil, aynı zamanda gezegenimizin korunmasına da yardımcı olmaktadır.

Plastik kullanımını yaklaşık 480 bin ton azaltmayı hedefliyor:

Pet preformlarının hafifleştirilmesi, endüstriyel proseslerin çevresel etkilerini azaltma potansiyeline sahip. Bu yaklaşım, tasarruf sağlanan her gram pet ile ekolojik ve ekonomik bir avantaj sunuyor. DyDo Drinco Türkiye, bünyesinde bulunan Saka Su markası ile birlikte, bu yenilikçi projeyi hayata geçirerek hem geleceğin hem de gelecekteki dinamiklerin şekillendirilmesinde olumlu adımlar atmaktadır. Proje sayesinde, plastik kullanımında yıllık yaklaşık 480 bin tonluk bir azalma ve yüzde 10 daha hafif ambalajlara ulaşma hedefi belirlenmiştir. DyDo Drinco Türkiye’nin bu çabası, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak tasarlanmış olup, CO2 emisyonlarının azaltılmasına ciddi bir katkı sağlamaya yöneliktir.