Toplumsal Tarih’in 345. sayısı çıktı

Toplumsal Tarih’in 345. sayısı çıktı

Bu ayki dosyamız “Doğan Kuban: Mimarlıkta Tarihyazımına ve Korumaya Adanmış Bir Ömür” adını taşıyor. Geçen sene 22 Eylül’de kaybettiğimiz Doğan Kuban, Türkiye’de Mimarlık Tarihi denince ilk akla gelen öncülerden biriydi. Kendisi aynı zamanda Tarih Vakfı’nın da kurucularındandı. Ölümünün sene-i devriyesinde onu eserleri ile anmak ve kaybının büyüklüğünü siz okuyucularımızla birlikte bir kez daha hatırlamak istedik.

Toplumsal Tarih Dergisi, 345. sayısında hazırladığı dosyada yaşamlarının bir döneminde yolları Doğan Kuban’la kesişmiş ve onun çalışma alanındaki önem ve katkısını doğrudan deneyimlemiş insanların gözünden hocanın hayatını ve ömrünü vakfettiği çalışmalarına yer veriyor.

Dosya harici yazılar Murat Metinsoy söyleşisi ile başlıyor. Metinsoy, Namık Sinan Turan ile söyleşisinde Cumhuriyet’in inşası sürecine toplumun etkisini incelediği son çalışmasının ana hatlarını ve ilham kaynaklarını bizlerle paylaşıyor. Efdal Sevinçli, Meşrutiyet’in ilanının ardından yaşanan özgürlük ortamı içerisinde İzmir’de örgütlenen Osmanlı Matbuat Cemiyeti ve Muharrir Gazetesi’ni mercek altına alarak dönemin atmosferi ile basın çalışanlarının örgütlenme ve grev faaliyetlerini masaya yatırıyor.

Aytek Soner Alpan, Kurtuluş Savaşı’nın askerî mücadelenin ötesine geçen sosyal tarihinin hâlâ yazılmayı beklediği tespitinden hareketle 1919-1922 Türk-Yunan Savaşı sırasında cephedeki Yunanlı askerlerin çıkardığı asker gazetelerini bize tanıtıyor. Bilim Tarihi Güncesi’nde konuk yazar John Henry, Francis Bacon’ın üniversitelerde üretilen doğal dünyaya dair bilginin pratik kullanıma açılması için verdiği mücadeleyi ve bunun değerini anlatıyor.

Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor. Etkinlikler için Tarih Vakfı’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilir, internet sitemizi ziyaret edebilir, ayrıca Tarih Dostu olarak Vakfa destek olabilirsiniz. Tarih Dostu olunduğunda Toplumsal Tarih dergisi her ay ücretsiz olarak okurlara gönderiliyor, ayrıca Tarih Dostu okurları Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan %50 indirim sahibi oluyor.

www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.