Toplumsal Tarih’in 357. Sayısı Çıktı

Ülkemizin siyasal hayatı açısından büyük önem taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle Toplumsal Tarih, bu sayısında özel dosya hazırladı. Hakkı Uyar editörlüğündeki dosya, okuyucuları CHP’nin tarihinde farklı evrelere götürüyor.

Dosyanın ilk makalesinde Murat Turan, Şeyh Sait isyanı sonrasında CHP’nin doğu ve güneydoğu örgütlerin kapatılış ve sonra tekrar açılış sürecini ele alıyor.

Hakkı Uyar, Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi ile ilgili makalesinde Müdafaa-i Hukuk temelinden gelenlerin sonraki süreçte de Fırka örgütünde görev aldıklarını gösteriyor.

Dosyanın üçüncü makalesinde Gülsüm Tütüncü Uğurlubay, ülkedeki dönüşümle beraber CHP’nin de bu dönüşüme uyum sürecini, Ortanın Solu politikalarının doğuşunu, bu politikaların demokratik sol/sosyal demokrat politikalara evrilmesini inceliyor.

Dosyanın son makalesinde CHP’nin 1992’de yeniden açılmasına öncülük eden isimlerden Erol Tuncer, bu sürecin tanığı ve aktörü olarak CHP’nin 1980 sonrasında yeniden açılış sürecini anlatıyor.

Dosya dışı yazıların ilkinde Adil Baktıaya, Yılanboyun Kuşunun peşinde Ortadoğu’nun tarihinden sayfalar aralıyor.

Zeynep Bostan, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Veliaht Mehmed Reşad tarafından doğrudan Kral VII. Edward’a yazılan mektubun arka planını ve yarattığı etkiyi analiz ediyor.

Agah Enes Yasa, Amerikan kültür endüstrisinin simgelerinden Mickey Mouse’un 30’lu ve 40’lı yıllarda Türkiye’de “milli ve yerli emellerin” bir aracı haline getirilmesi çabasını irdeliyor.

Talha Kaan Ünlü, hem Yahudi tarih yazını hem de Osmanlı tarihi açısından önem arz eden, Samuel Usque’un Consolação Às Tribulações De Israel adlı eserini tanıtıyor.

Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik, “Resimdeki Yüzler” dizisinin son makalesinde, otoportrelerini yapmış ve kendilerini işlerinin başında yani resim yaparken göstermeyi tercih etmiş kadın sanatçılardan bir seçkiyi ele alıyor.