TÜBİSAD, dijital kapsayıcılık için afet bölgesindeki bireyleri teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 6 Şubat‘ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından “iyilik bulaşıcıdır” motivasyonuyla üyelerinin ve ekosisteminde yer alan paydaşlarının katkılarıyla attığı hızlı adımlar sonucu, afet bölgesine yönelik hayata geçirdiği Teknolojik Eğitim Konteyneri/Sınıfı projesi kapsamında dört ay gibi kısa bir zamanda 11 teknolojik eğitim konteyneri (TEK) ve teknolojik eğitim sınıfı (TES) kurdu.

Türkiye’de e-dönüşümü sağlayacak ulusal projeler üretmek, bu projeleri diğer sivil toplum örgütleri, kamuoyu, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşarak tüm kesimlerin desteğini almak suretiyle çalışmalarını yürüten Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), afet bölgesindeki bireyleri teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından “iyilik bulaşıcıdır” motivasyonuyla üyelerinin ve ekosisteminde yer alan paydaşlarının katkılarıyla adımlar atan TÜBİSAD, aynı gün afet bölgesine powerbank, jeneratör, enkaz çalışma ekipmanları, projektör, temel ihtiyaç malzemeleri, soba, yakacak malzemesi gibi ihtiyaçlardan oluşan 12 tırın gönderimini gerçekleştirmiş ve mart ayında orta ve uzun vadede bölgedeki eğitim ve gelişim ihtiyaçları için kullanabilecek TÜBİSAD Teknolojik Eğitim Konteyneri/Sınıfı (TEK/TES) projesi kapsamında çalışmalara başlamıştı.

Afet Bölgesinde bulunan bireylerin eğitim, sosyal ve çalışma hayatlarında meydana gelen kayıplar nedeniyle artan fırsat eşitsizliğini azaltmak ve nitelikli topluluklar yaratmak hedefiyle öğrencilerin örgün teknoloji eğitimine ulaşması, farklı yaş grubundaki bireylerin ihtiyaçlarına yönelik beceri ve sosyal destek almalarını sağlayarak afet bölgesi ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar sekizi Hatay, ikisi Kahramanmaraş ve bir tanesi Osmaniye’de olmak üzere toplam 11 teknolojik eğitim konteyneri (TEK) ve teknolojik eğitim sınıfı (TES) TÜBİSAD tarafından kuruldu.