UÇAN SÜPÜRGE VAKFI “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi

Yerel Kadın Muhabirler Ağı Projesi’yle yola çıkarken söylediğimiz bir şey vardı: “Haberciliğe toplumsal cinsiyet eşitliği merceğinden bakan, kadınların sesinin daha güçlü duyulabildiği ve kadın haberlerinin görünür olabildiği alternatif bir yeni medya anlayışı yaratabilmek için bir araya gelelim!”

30 farklı şehirden çağrımıza kulak veren 135 kadın, kadınların sesi olmak, haberciliği erkek egemen bir anlayış içine hapseden medya dilini dönüştürmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan haberlerle bir dayanışma ağı kurmak üzere bir araya gelme niyetini ortaya koydu.

“Yerel Kadın Muhabirler Ağı” projesi kapsamındaki ilk eğitimimizi yaklaşık yüz katılımcıyla gerçekleştirdik. Cemre Öztoprak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” üzerine yaptığı sunumda toplumsal cinsiyet kavramı ve rolleri, cinsiyet kimliği gelişimi, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın hakları mücadelesi ile ilişkisi gibi konulara değindi.

Özgür Mehmet Kütküt tarafından verilen “Sosyal Medya Platformlarının ve Dijital Araçların Kullanımı” başlıklı ikinci eğitimde ise sosyal medya uygulamaları nelerdir, etkileşim ve erişim nasıl sağlanır, içerik nasıl üretilir, dijital savunuculuk gibi başlıklarla ilerledik.

“Haber Nasıl Yapılır, Yazılır?” gündemli eğitimimizde Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, katılımcılarımızı haberin unsurları, 5N1K ve haber dili gibi başlıklar hakkında bilgilendirirken, sonrasında çeşitli örnek haberler üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına dair de değerlendirmelerde bulundu.
Dördüncü eğitimimizle artık haber yazımında daha uygulamalı bir zemine geçtik ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Habercilik” üzerine Dr. Duygu Onay Çöker ile bir araya geldik. Türkiye anaakım medyasının yaygın habercilik anlayışları ve uygulamalarının etik problemlerini görünür kılması açısından önemli bir eğitimdi. Sunumunda, günlük pratikte ya da adalete erişimde yaşanan kadına dair hak ihlallerinin haber dilinde yeniden üretilerek kadını kurbanlaştırması, haberin bizatihi kendisinin kadına dair hak ihlali yapan bir yapıya bürünmesine değinen Çöker, neyin haber değeri taşıyıp neyin taşımadığının erkek bir karar mekanizmasından çıkartılması, haberin dilinin eşitlikçi ve hak ihlalini gözler önüne seren bir yapıya dönüşmesi, kısacası haberin etik bir yapıya kavuşmasının olanağını örneklerle ve uygulamalı haber yazımı üzerinden katılımcılarla birlikte tartıştı.

Sırada iki eğitimimiz daha var: Belgesel yönetmeni ve araştırmacı Hayri Çölaşan ile birlikte “Haberin Görselleştirilmesi” konusunu ele alacağız. Bu bağlamda haberin fotoğraflanması ve videoya alınması, ses kaydı alınması, arşivleme, canlı yayın,röportaj teknikleri gibi başlıklara değineceğiz.

Eğitim dizimizi, habercilikte en önemli konulardan biri olan “Teyit Mekanizmalarının İşletilmesi” eğitimi ile sonlandıracağız. teyit.org’tan Kardelen Işık ve Ezgi Toprak tarafından verilecek olan eğitimde haberin kaynağı, doğrulanması, dijital ortamlardaki içeriğin güvenilirliğinin araştırılması ve dijital okuryazarlık gibi konular öne çıkıyor.

Farklı anlayışlardan, farklı yaş ve meslek gruplarından gelen kadın muhabir adaylarımızın etrafında bir araya geldikleri ortak bir dertleri olduğunu gördük: Kadına dokunan hikayeler yapmak. Yerelde haber yapmanın güçlükleri ortadayken, üstelik bir de kadınlara dair haberler yapmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden söz söylemek, meşakkatli ve cesaret isteyen bir iş. Elini taşın altına koyan ve bu yolda yalnız yürümediğine inanan kadınları bir araya getirmek sorumluluğuyla kurduğumuz bu ağın, kadınların medyada temsiliyetine ve görünürlüğüne sağlayacağı katkıyı çok önemsiyoruz ve tüm katılımcılarımızın da bu heyecanı ve tutkuyu paylaştığınız görüyoruz. Proje sonunda yapacağımız kadın haberlerinin, yalnızca kadın hareketine ses getirmekle kalmayıp, aynı zamanda yerellerde şehrin siyasi ve kültürel belleğine de büyük değer katacağına inanıyoruz.